Transmurale zorg

De doelstelling van de afdeling Transmurale Zorg (RVE Patient en Zorg) is er op gericht het azM te ondersteunen bij relaties met de omgeving. Daarnaast is er ook een taak weggelegd bij het vormen van zorgprocessen binnen en buiten het azM, in het desbetreffende verzorgingsgebied. Soms kan dit leiden tot het overnemen van taken en verantwoordelijkheden, maar de zorgprocessen blijven integraal eigendom van de verantwoordelijke afdelingen en/of professionals.

Omgevingsgerichtheid vertaalt zich in een dialoog tussen de zorgpartners. De dynamiek van de zorg is zodanig dat grotere en kleinere veranderingen binnen een onderdeel al snel gevolgen hebben voor de hele keten. Het bewaken (van de effecten) van veranderingen, het reguleren van vervolgacties, accountmanagement en zelfs het functioneren als postiljon d'amour zijn de uiteenlopende doelstellingen, die schuil gaan achter de 'poortfunctie' van de Transmurale Zorg. Voor de snelheid van communicatie en een laagdrempelige toegangsmogelijkheid hebben de zorgpartners behoefte aan 'één vertrouwd gezicht' en continuïteit in de relatie.

De aandacht voor ketenprocessen in het azM is niet nieuw. Vanaf de oprichting van het Diagnostisch Centrum in 1978 tot en met de instelling van de Eenheid Transmurale Zorg als de werkplaats voor ketenzorg en Integrated Health Care (vanaf 2001) is er voortdurend gewerkt aan het uitbreiden van de zorg rondom de patiënt en het creëren van samenwerkingsrelaties, die dat mogelijk moesten maken. Dat deze doelstelling is waar gemaakt, blijkt uit de erkenning die het Maastrichts model in de rest van Nederland heeft gekregen.

Nadere informatie: Dr. J. Fiolet, medisch directeur

Transmurale Zorg azM
Postbus 5800
6202 AZ Maasricht
T: 043-3877540
F: 043-3877380
E: Transmuralezorg.secretariaat@mumc.nl