Behandelingen

Schedel en aangezicht

De schedel van een baby bestaat uit een aantal botplaten, deze platen hebben als functie om de geboorte van de baby beter te laten verlopen. Het te vroeg sluiten van een of meerdere schedelnaden, waardoor er een afwijkende schedelvorm ontstaat, noemen we craniosynostose.

Wat is het?
Wanneer er sprake is van een craniosynostose is een of meerdere naden meestal al voor de geboorte verbeend. Dit heeft voor de geboorte geen directe gevolgen maar de schedel zal wel een afwijkende vorm vertonen. Omdat de schedel ter plaatse van de andere schedelnaden harder zal groeien om ruimte gebrek van de hersenen te voorkomen. Ook zijn deze naden van belang om de hersenen onbelemmerd te laten groeien.

De vorm van de schedel hangt vervolgens af van welke schedelnaad er vergroeid is.
Enkele voorbeelden van de meest voorkomende afwijkingen:

 • wigschedel = trigonocephalie
 • brede schedel = brachycephalie
 • scheve schedel = plagiocephalie
 • scheef achterhoofd = occipitale plagiocephalie
 • bootschedel = scaphocephalie
 • vlak achterhoofd = pachycephalie
 • torenschedel = oxycephalie
 • klaverbladschedel = triphyllocephalie

In de meeste gevallen is craniosynostose een enkelvoudige afwijking, die niet gepaard gaat met andere afwijkingen. Indien dit wel het geval is spreken we van een craniosynostose syndroom of een craniodysostose. Een klinish geneticus kan dan vaak helpen tot stellen van een goede diagnose.

Diagnose
Via de huisarts of een andere specialist ( kinderarts/ neuroloog) komt u terecht bij het craniofaciaal team. Als eerste wordt uw kind nagekeken en een rontgenfoto gemaakt. Dit is een eerste diagnose middel. Als deze rontgenfoto een craniosynostose laat zien wordt het behandelingstraject vervolgd.

 • Er worden normale digitale foto's gemaakt;
 • Er volgt een afspraak bij de oogarts,
 • Een afspraak bij de kinderneuroloog;
 • En er wordt een CT-scan gemaakt.

Waarom de oogarts?
Bij een craniosynostose bestaat het risico dat de hersenen te weinig ruimte hebben. Hierdoor ontstaat er een verhoogde hersendruk. Bij een verhoogde hersendruk bestaat er een kans op hersenbeschadiging.
Meestal is hier op jonge leeftijd nog geen sprake van, maar om dit te bepalen voeren wij een eenvoudig oogonderzoek uit. Tijdens deze oogspiegeling- fundoscopie- kan de oogarts zien of er vocht ophoping is in de oogzenuw. Als dit het geval is, is er ook sprake van een verhoogde hersendruk
Om blijvende schade aan de hersenen te voorkomen zullen wij dan snel opereren.

De kinderneuroloog
Deze onderzoekt uw kind op kleine aanwijzingen die aanleiding kunnen zijn tot het ontdekken van een syndroom of een ontwikkelingsachterstand. Dit is belangrijk zodat wij eventuele achterstand na de operatie makkelijk kunnen herkennen.

CT-scan
Dit is een onderzoek waarbij er met behulp van röntgenstraling een gedetailleerd beeld gemaakt wordt van weefsels en bot. Hierbij kunnen we zien hoe de hersenen zijn aangelegd en de kwaliteit van het bot, dit is belangrijk voor de operatie. Ook kan van deze scan een 3D reconstructie gemaakt worden. Al deze plaatjes worden dan aan elkaar geplakt, vervolgens zien wij in driedimensionaal beeld de schedel van uw kind. Een CT-scan wordt onder narcose gemaakt omdat het belangrijk is dat uw kind volledig stil ligt.

De planning
Na al deze onderzoeken komt u terug naar de poli, hier wordt uitvoerig met u gesproken over de verdere behandeling, alle vragen proberen wij dan zo goed mogelijk voor u te beantwoorden. U kunt ook altijd bij de case-manager terecht als u op een later tijdstip nog vragen heeft. Ook krijgt u zo snel mogelijk een operatiedatum, zodat u zich goed kan voorbereiden.

Landelijke Patiënten- en Oudervereniging voor Schedel- en/of Aangezichtsafwijkingen

Erasmus Medisch Centrum