Diffusiecapaciteit

Waar moet u zijn?

Het onderzoek vindt plaats op de longfunctie

Onderzoek en aandacht

Het onderzoek wordt zittend uitgevoerd. Tijdens het onderzoek krijgt u een klem op de neus zodat u door uw mond gaat ademen. Via een mondstuk wordt u aan de meetapparatuur aangesloten. De laborant zal u vragen rustig zo ver mogelijk uit te ademen, daarna snel zo diep mogelijk in te ademen en dan ca. 10 seconden de adem vast te houden. Daarna moet u weer zo snel mogelijk leeg blazen. Belangrijk voor de meting is dat u tenminste 4 uur voorafgaande aan de test niet meer rookt, omdat hierdoor de waarden negatief kunnen worden beïnvloed. Tijdens deze meting wordt via een prik in de vinger ook nog gecontroleerd of het bloed in staat is om voldoende zuurstof op te nemen (hemoglobinegehalte). 

dizzy

Uitslag?

De uitslag wordt zo snel mogelijk doorgestuurd naar de arts die u voor het onderzoek heeft doorverwezen. Heeft u direct na het longfunctieonderzoek de afspraak bij uw arts dan krijgt u een kopie van de uitslag direct mee.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met de medewerkers van de longfunctie telefoonnummer 043-387 52 25

Informatie:&nbsp