Handencentrum MUMC+

Welkom op de website van het Handencentrum MUMC+. Het Handencentrum MUMC+ is een multidisciplinair samenwerkingsverband tussen de afdelingen plastische chirurgie, orthopedie, reumatologie, fysiotherapie, ergotherapie en orthopedisch instrumentmakerij.

Contact

Voor meer informatie kunt contact opnemen met de afdeling Plastische, Reconstructieve en Hand Chirurgie: T: 043 387 70 00

Wanneer u specifieke vragen heeft, kunt u ons ook mailen: info.handencentrum@mumc.nl

Wat doen wij?

Wanneer u een probleem heeft aan uw arm of hand kunt u via uw huisarts of specialist contact opnemen met het handencentrum MUMC+. U wordt afhankelijk van de aard van uw klachten door een of meerdere specialisten gezien.

Na zorgvuldig onderzoek en analyse van uw klachten wordt, afhankelijk van de uitkomst, een voorstel gedaan voor medicamenteuze, chirurgische of conservatieve behandeling (bv oefentherapie en/of spalktherapie). De orthopedisch instrumentmaker kan ingeschakeld worden om voorzieningen te maken die ondersteunen bij de eerder genoemde behandelingen. Afhankelijk van de ingestelde behandeling wordt u regelmatig gezien voor controle van voortgang en resultaat.

Handchirurgische ingrepen:
Het is mogelijk dat u geopereerd bent of geopereerd moet worden. Een operatie vindt poliklinisch plaats of tijdens een ziekenhuisopname.                                                                                            

Handenspreekuur:
Elke woensdagochtend is er een speciaal handenspreekuur. Hier kunt u op afspraak terecht met uw handprobleem als u een verwijzing heeft van uw huisarts, een medisch specialist of bedrijfsarts. U bezoekt dit spreekuur ook nadat u geopereerd bent voor controle van wondgenezing en functieherstel. Tijdens uw afspraak beoordelen wij gezamenlijk uw handprobleem en maken we afspraken over de verdere behandeling.

Handrevalidatie: Deze vorm van revalidatie is vaak een onlosmakelijk onderdeel van een handoperatie. Afhankelijk van uw operatie, aandoening of letsel komt u een of meerdere keren per week voor handtherapie. Handtherapie is erop gericht dat u uw hand weer zo goed mogelijk leert gebruiken bij uw dagelijkse activiteiten. De wondverzorging, littekenbehandeling, het tegengaan van zwelling, oefentherapie en spalktherapie maken hier onderdeel van uit.
Tijdens de handrevalidatie wordt u door een fysio- en/of ergotherapeut behandeld. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de therapeuten en artsen over het verloop van de behandeling.                                                                                                                                                                 

Wat wordt van u gevraagd? Wij vragen van u een grote motivatie en inzet. De instructie en oefentherapie die u krijgt, gaat u thuis uitvoeren zoals afgesproken. Alleen op die manier zal het lukken om uw hand weer zo goed mogelijk te gebruiken bij uw dagelijkse taken thuis, op het werk, op school of bij uw hobby’s.