Soorten operaties

Maagband operatie

1. Nieuwe maag, pouch
 2. Maagband
 3. Maag
 4. Poort van maagband

Dit is een restrictieve ingreep, die leidt tot een 'snel vol gevoel'. Waar de slokdarm overgaat in de maag, brengt de chirurg een maagbandje aan. Hierdoor ontstaat een voormaag boven de band met een inhoud van 15 tot 20 milliliter. Als dit voormaagje is gevuld, hebt u een verzadigd gevoel.

In principe is dit een kijkoperatie [laproscopische operatie] waarbij de chirurg vijf kleine sneetjes in uw buik maakt. Als een kijkoperatie niet mogelijk is, bijvoorbeeld doordat er teveel littekenweefsel in de buik aanwezig is of als de operatietechniek het zelf niet toelaat, maakt de arts een grotere snee in de buik om het bandje te plaatsen.

De maagband is aanpasbaar. Via een slangetje kan hij gevuld worden met een zoutwater oplossing. Dit bijvullen gebeurt op de afdeling Radiologie. Door de maagband in volume te laten toenemen, wordt de uitgang van de voormaag kleiner en treedt het verzadigingsgevoel sneller op.

Specifieke complicaties

 • Perforatie [scheuren] van de maagwand tijdens de operatie op de plek waar het maagbandje wordt geplaatst. Dit kan gebeuren als de chirurg niet voldoende zicht heeft op het operatiegebied. Gevolg is dat spijsverteringssappen in de buik kunnen komen. Dit kan, als er niet op tijd wordt ingegrepen, een levens bedreigende situatie vormen.
 • Pouchvorming of wel vergroting van het voormaagje. Voor een belangrijk deel kan deze complicatie ontstaan als u te grote porties in één keer eet, als u door blijft eten ondanks het verzadigingsgevoel of als u veel moet braken.
 • Obstructie (versperring) direct na de operatie. De operatie kan leiden tot een flinke zwelling in het gebied rondom de maagband. Hierdoor is het mogelijk dat u tijdelijk veel moeite hebt met eten of drinken. Op ijsblokjes zuigen kan helpen om deze zwelling sneller te laten slinken.
 • Obstructie (versperring) later. Een obstructie op een later moment kan ontstaan als u een te grote hap eten neemt of als de hap niet goed is gekauwd. Het stuk voedsel kan dan in de maagband klem komen te zitten. U merkt dit doordat u niets kunt binnen houden. Neem dan direct contact op met de verpleegkundig specialist [nurse practitionar].
 • Acute herniatie. Kunt u plots niet meer eten en/of drinken en heeft u pijn in de bovenbuik? Neem dan met spoed contact op met de behandelend arts of met de verpleegkundig specialist  [nurse practitionar] .

Herstelperiode
De herstelperiode na een kijkoperatie is sneller dan bij een open procedure. Ongeveer drie weken na de operatie kunt u weer alles doen zoals voor de operatie.

Eten en drinken
Van de diëtiste krijgt u een eetadvies mee. Lees dit goed en aandachtig door en houd u eraan. Het is nu heel belangrijk om gezond te eten, braken en misselijkheid zoveel mogelijk te voorkomen en gewichtsverlies te bereiken.
Na de operatie is een aangepast caloriebeperkt en vitaminerijk dieet noodzakelijk.
Anders kan er een tekort ontstaan aan voedingsstoffen en vitamines. U moet dus gevarieerd en gezond eten. Zeer belangrijk is dat u de rest van uw leven vitaminepreparaten gebruikt.

Na de maagband operatie begint u direct met kleine beetjes drinken.Wanneer het drinken goed gaat, gaat het infuus eruit. Daarna begint u met vloeibare voeding zoals yoghurt, pap, vruchtenmoes. Vervolgens start u snel met vaste voeding. Het is belangrijk dat u hierbij voldoende blijft drinken, zeker anderhalve liter per dag. De diëtiste begeleidt u verder poliklinisch bij het aanpassen van uw eetpatroon.
Regelmaat in het eetpatroon is ook heel belangrijk. Houd er rekening mee dat de kans bestaat dat u bepaalde voedingsmiddelen slecht of helemaal niet meer kunt verdragen.

Belangrijke voedingsadviezenadviezen

 • Eet rustig en kauw uw eten goed. Neem ruimschoots de tijd voor iedere maaltijd en neem kleine hapjes.
 • Stop met eten of drinken zodra u een verzadigd gevoel krijgt.
 • Neem geen energierijke dranken of vloeibare producten.
 • Gebruik geen koolzuurhoudende dranken. Het vrijkomende gas kan een te grote druk in de verkleinde maag veroorzaken waardoor er problemen kunnen ontstaan.
 • Gebruik dranken en vast voedsel niet samen.
 • Vermijd vet en taai vlees en vellen/schillen/draden van groente en fruit.
 • Gebruik dagelijks een vitaminepreparaat.

Omdat het maagbandje tijdens de operatie nog niet wordt gevuld, kan het voorkomen dat u de eerste tijd nog redelijke hoeveelheden kunt eten. Na ongeveer zes weken bekijken we of we het volume van het bandje moeten aanpassen. Als we het inderdaad vullen, controleren we enkele weken later het resultaat hiervan. Als er geen gewichtverlies optreedt, of als het gewicht al een tijd stabiel is, kan het bandje opnieuw worden bijgevuld.