Extreem Overgewicht

Leefregels

Na de ingreep is het belangrijk om een aantal leefregels in acht te nemen. Niet alleen om een gezond lichaam te krijgen, maar ook om het beste resultaat van de operatie te bereiken.

Bewegen

Na de ingreep is het belangrijk om te bewegen. Niet alleen om een gezond lichaam te krijgen, maar ook om het beste resultaat van de operatie te bereiken.

Het is echter belangrijk dat u vlak na de operatie geen intensieve sport beoefent. Beperk u tot een stevige wandeling, fietsen, zwemmen of dansen. Vanaf zes weken na de operatie is het belangrijk om wekelijks te sporten. Voor alle sporten geldt: overdrijf niet. Begin rustig aan. Dit voorkomt blessures. U heeft tenslotte lange tijd niet aan sport gedaan.

In principe mag u na drie weken weer alles doen. Alleen in het geval van een open operatie mag u de eerste drie maanden niet zwaar tillen of zware arbeid verrichten.

Voeding

Na de ingreep geeft de diëtiste u een specifiek voedingsadvies, afhankelijk van het type ingreep dat heeft plaatsgevonden.

Het is belangrijk het voedingsadvies goed op te volgen. Een diëtiste blijft u ook na de operatie begeleiden. Met alle vragen met betrekking tot voeding kunt u bij haar terecht. Dit kan ook telefonisch.

U moet zich er goed van bewust zijn dat u moet voorkomen om calorierijke voedingswaren te nuttigen. Denk bijvoorbeeld aan suikerhoudende en calorierijke dranken. Als u hiervan veel drinkt, valt u niet of niet voldoende af en kunt u zelfs weer zwaarder worden. Hierdoor mist de operatie als hulpmiddel zijn doel.
              
Er kunnen na de operatie ook problemen ontstaan door voeding. Enkele problemen zijn:

  • Een vol gevoel na de maaltijd als gevolg van teveel of te snel eten. Dit kunt u oplossen door de tijd te nemen voor het nuttigen van een maaltijd en minder te eten.
  • Verstopping door slecht kauwen van het voedsel
  • Verkeerde en of teveel voedsel inname, met gewichtstoename tot gevolg, bijvoorbeeld door uitrekking van de nieuwe maag.

Medicatie

Het is heel belangrijk dat u de medicatie, vitamines en maagbeschermers inneemt die de specialist u voorschrijft. Dit voorkomt problemen. De rest van uw leven moet u extra vitamines gebruiken.

Voor alle ingrepen geldt dat uw lichaam de tijd nodig heeft om te herstellen. Hoe lang verschilt per persoon en per operatie. Een kijkoperatie is minder ingrijpend dan een
open operatie; een scopinaro vraagt meer van uw lichaam dan een maagbandje plaatsen.

Belangrijk is dat u zich ook in de thuissituatie de tijd moet nemen om te herstellen en op krachten te komen. Vergist u zich niet: het sneller verliezen van gewicht vergt ook meer energie en kracht dan u op dit moment misschien kunt inschatten. Het praten hierover met lotgenoten kan verhelderend werken en verlichting bieden. Om elkaar als lotgenoten steun te kunnen bieden, is SMILE (Stichting Maagverkleinende Ingrepen voor Lotgenoten met Eetstoornissen) opgericht.

Hopelijk vindt u hier antwoorden op vragen die u wellicht heeft rondom extreem overgewicht [Morbide Obesitas] en rondom medische ingrepen die kunnen helpen bij het streven naar gewichtsverlies. Hopelijk is deze informatie mensen die een ingreep overwegen behulpzaam bij het maken van een keuze. U kunt met vragen ook altijd terecht bij SMILE, een stichting die informatie en advies geeft aan mensen die een maagverkleining overwegen of al hebben ondergaan. SMILE is in het leven geroepen om te stimuleren dat mensen die een operatie ondergingen elkaar vinden en elkaar steunen en begeleiden. Want praten met lotgenoten blijkt vooral na de operatie gemakkelijker dan praten met een arts. Uit ervaring is bekend dat mensen die een maagverkleining hebben ondergaan steun nodig hebben van lotgenoten en wel op een wijze die aansluit bij hun belevingswereld. Om ontmoetingen te bewerkstelligen organiseert SMILE regelmatig bijeenkomsten, waar lotgenoten gezellig bij elkaar komen en over eventuele problemen of vragen praten. Niemand begrijpt zo goed wat er in u omgaat en waar u mee zit als een lotgenoot.

Daarnaast organiseert SMILE ook bijeenkomsten met gastsprekers die deskundig zijn op het gebied van extreem overgewicht of de in deze folder behandelde operaties. We nodigen bijvoorbeeld de chirurg uit, de diëtist, de psycholoog, de plastische chirurg of de verpleegkundig specialist. Zij vertellen over hun vakgebied en de toehoorders krijgen altijd ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen. Dit alles in een ongedwongen en ontspannen sfeer.