Extreem Overgewicht

Een operatie als hulpmiddel

Als uw kiest voor een operatie tegen extreem overgewicht, moet u er 100% voor gaan. Want de operaties leiden niet vanzelf tot gewichtsverlies. Wat de chirurg doet, is het u moeilijk maken om veel te kunnen eten, maar niet onmogelijk. Dit betekent dat u zeer streng op dieet gaat voor de rest van uw leven. Een bewust leefpatroon qua eten en bewegen is het uiteindelijke middel om gewichtsverlies te bereiken. Wij blijven onze patiënten ook na de operatie begeleiden en ondersteunen.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een operatie

Om via een operatie geholpen te worden moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit heeft te maken met de risico's die een operatie met zich meebrengen. Het opereren van mensen met ernstig overgewicht brengt nog eens extra risico's met zich mee. Een voorwaarde is dat u al geruime tijd bezig bent om uw overgewicht onder controle te krijgen. U moet al meerdere pogingen tot gewichtsverlies hebben ondernomen.

Opereren is het uiterste hulpmiddel. Daarnaast zijn uw eerdere inspanningen voor ons ook een indicatie dat u alles op alles wilt zetten om te werken aan gewichtsverlies. De operatie verandert uw leven drastisch! Voordat we groen licht geven voor een operatie, brengen we ook een aantal behandelbare oorzaken zoals suikerziekte, schildklierproblemen en eventuele psychische problemen in kaart.

Leeftijd 
U moet tussen de 18 en 60 jaar oud zijn om in aanmerking te komen voor een operatie. Mensen onder de 18 en boven de 60 jaar opereren we alleen bij uitzondering en na uitvoerig overleg binnen het multidisciplinaire team.

BMI
In de regel moet de BMI groter of gelijk zijn aan 40 of de BMI is 35 en er sprake is van ernstige klachten of aandoeningen ten gevolge van extreem overgewicht. Uiteindelijk bepaalt het multidisciplinaire team of u in aanmerking komt voor een operatie.

Psycholoog 
Vóór er een beslissing kan worden genomen over opereren heeft u een gesprek met een psycholoog van het Morbide Obesitas-team. Enerzijds is dit om zicht te krijgen op eventuele eetstoornissen. Verder is het belangrijk dat u heel goed beseft wat de invloed van deze operatie op uw verdere leven is. De psycholoog checkt in hoeverre u hierop bent voorbereid en bereid bent om ervoor te gáán. Zoals we al aangaven: de operatie is slechts een húlpmiddel om gewicht te verliezen. Of de ingreep u op het goede spoor zet, bepaalt u uiteindelijk voor het grootste deel zélf. Als de psycholoog inschat dat uw wil sterk genoeg is, geeft hij/zij een positief advies af. U wordt dan op de wachtlijst voor operatie geplaatst. Is het advies niet definitief positief, dan maakt de psycholoog vervolgafspraken met u en wordt een behandel/voorbereidingstraject in gang gezet.

Voorbereiding op de operatie

Als u aan de voorwaarden voldoet en u in principe voor opereren in aanmerking komt, moeten er nog een aantal zaken gebeuren. Zo moet u, als hier een indicatie voor is, gezien worden door andere specialisten. Dit kan een longarts, een internist of een cardioloog zijn.

Poliklinisch
Een poliklinisch onderzoek bij de anesthesist behoort altijd tot de voorbereidingen. De goedkeuring van de anesthesist is namelijk absoluut noodzakelijk om de operatie te kunnen ondergaan. 

Klinisch

Opnamedag
De dag dat u wordt opgenomen op de verpleegafdeling, kan het zijn dat u nog een hartfilmpje [ECG]moet laten maken en bloed moet laten prikken. Daarnaast hebben de afdelingsarts en een verpleegkundige een gesprek met u. Tijdens dit gesprek wordt de anamnese, de medische voorgeschiedenis met u doorgenomen en wordt u voorbereid op wat er gaat gebeuren. De opnamedag is niet altijd de operatiedag.

Operatiedag
Vlak voordat u naar de operatiekamer gaat, krijgt u medicijnen toegediend die de anesthesist heeft voorgeschreven. Dit kan in de vorm van pillen of een spuit zijn. Ook krijgt u drukmanchetten om de benen aangemeten. In combinatie met een pompje verkleinen deze de kans op trombose [vorming van een bloedpropje]. De drukmanchetten blijven om uw benen totdat u weer uit bed kunt. In de voorbereidingskamer van de operatieafdeling wordt een infuus ingebracht. U krijgt een bloeddrukmeter en een hartslagmeter omgedaan. Het kan zijn dat u een ruggenprik krijgt via een slangetje in de rug. De ruggenprik dient om tijdens en na de operatie pijnstillende medicatie toe te dienen. Deze ruggenprik wordt niet altijd toegepast. Dit is afhankelijk van de soort operatie en van de anesthesist.

Anatomie
Hieronder ziet u een plaatje van het spijsverteringsysteem zonder operatieve ingrepen. Dit plaatje helpt u om de hiernavolgende plaatjes van de ingrepen beter te begrijpen.

1. Slokdarm
 2. Buik
 3. Maag
 4. Pylorus (sluitspier maag)
 5. Duodenum (dunne darm)
 6. Jejunum (dunne darm)
 7. Ilieum (dunne darm)
 8. Dikke darm