Extreem Overgewicht

Complicaties

Bij de maagband operatie zetten we al een aantal complicaties op een rij. We benoemen een paar complicaties die voor alle ingrepen die aan bod kwamen gelden. Het aantal patiënten dat last krijgt van deze verschijnselen is trouwens erg klein. Complicaties verdelen we in twee groepen:

Vroege complicaties

Complicaties die kunnen ontstaan tijdens of vlak na de operatie.

Buikvliesontsteking
Deze kan veroorzaakt worden door een lek in de maagwand of naadlekkage op de gehechte plaatsen. U moet opnieuw geopereerd worden. Als er niet snel wordt ingegrepen, kan de complicatie levensbedreigend zijn.

Trombose
Een operatie kan de vorming van bloedstolsels in de aderen van de hersenen, het hart en de longen [longembolieën; plotselinge afsluiting van een bloedvat in de longen door een stolsel] veroorzaken. Om dit te voorkomen moet u snel na de operatie gaan bewegen: zitten op een stoel, kleine stukjes lopen. Ook krijgt u tijdens uw verblijf in het azM spuiten die helpen om trombose tegen te gaan. Verder bevordert een drukmanchet tijdens en direct na de operatie de doorbloeding in de benen.

Wondinfectie
De operatiewond kan gaan onsteken. Dit kan verholpen worden met antibiotica. In ernstige gevallen moet de wond opnieuw worden opengemaakt.

Obstructie van voedsel
Deze complicatie treedt met name op bij de maagband operatie. In de eerste weken na de operatie kan de plek waar geopereerd is wat geïrriteerd en opgezwollen zijn. Dit maakt het moeilijk om iets te eten of te drinken. Belangrijk is dat u kleine beetjes eet en zeer goed kauwt.

Overlijden
De kans dat een operatie fatale gevolgen heeft is zeer klein: kleiner dan één procent. Hoe groot het risico is, is afhankelijk van het soort operatie en van de conditie van de patiënt.

Complicaties op langere termijn

Complicaties die op langere termijn kunnen ontstaan.

Zenuwontsteking
Zenuwontsteking in de uiteinden van de vingers of tenen. Dit gaat gepaard met pijn en gevoelloosheid. Deze ontsteking kan ontstaan door een gebrek aan vitamine B1.
U kunt dit voorkomen door de voorgeschreven vitamines steeds te gebruiken en de voedingsadviezen van de diëtiste goed op te volgen.

Bloedarmoede
Bloedarmoede ten gevolge van een gebrek aan ijzer, vitamine B12 of andere vitamines. Om bloedarmoede te kunnen constateren, controleren wij regelmatig uw bloed. Ook hier geldt weer dat het van heel groot belang is dat u uw vitamines steeds inneemt.

Ontsteking van de slokdarm [oesophagitis]
Als u langere tijd te grote stukken voedsel eet, het voedsel onvoldoende kauwt of iets verkeerd eet, kan de slokdarm ontstoken raken. De ontsteking kan ook veroorzaakt worden door veel braken wanneer in het geval van een maagband operatie het bandje te strak zit.

Huidplooien
Door het sterke afvallen kunnen huidplooien ontstaan, met name bij de buik, borsten, armen, benen en billen. U kunt navraag doen bij de afdeling Plastische Chirurgie of dit verholpen kan worden. Uw ziektekostenverzekeraar kan u vertellen hoe de vergoedingen hiervoor zijn geregeld.