Behandelvormen Ergotherapie

In de kliniek is de ergotherapeut met name betrokken bij diagnostiek. We kunnen door alle specialisten ingeschakeld worden.

Door middel van een intakegesprek wordt nagegaan hoe u thuis functioneert en welke mogelijkheden en beperkingen u op dit moment ervaart. Indien gewenst of noodzakelijk doet de ergotherapeut observaties of testen om uw functioneren in kaart te brengen. De resultaten worden daarna teruggekoppeld naar uw arts of verpleging. Eventueel volgt er een advies voor vervolg van ergotherapie in de thuissituatie.

De verwijzing voor poliklinische ergotherapie gebeurt door de specialist, maar kan ook door de huisarts gebeuren.

Indien u na ziekenhuisopname nog ergotherapie nodig heeft kan deze vervolgd worden door de afdeling ergotherapie azM, waarbij er goed kan worden aangesloten op de ziekenhuisbehandeling.
Ook als u ergotherapie nodig heeft, maar niet opgenomen bent geweest kunt u terecht bij de afdeling ergotherapie.
U komt vanuit thuis naar het ziekenhuis voor de ergotherapiebehandeling. Indien er specifieke doelen zijn die in de thuissituatie bekeken of geoefend moeten worden, dan kan er ook thuis een afspraak gemaakt worden.

De ergotherapeut zal starten met het in kaart brengen van uw problemen in het uitvoeren van dagelijkse handelingen. Dit gebeurt door zowel een intakegesprek als ook observaties/testen en het invullen van vragenlijsten. Het intakegesprek vindt plaats met u en eventueel uw partner of mantelzorger
De ergotherapie behandeling wordt hierna toegespitst op uw specifieke doelen en de ergotherapeut maakt een behandelplan.
De verwijzend arts wordt door de ergotherapeut op de hoogte gesteld van de behandeling en de behaalde resultaten.

Naast de poliklinische ergotherapie in het AZM bestaat er ook de mogelijkheid om extramurale ergotherapie te krijgen in een ergotherapiepraktijk die misschien dichter bij u in de woonomgeving is gelegen. De zorgverzekeraar vergoedt deze ergotherapie vanuit het basispakket voor 10 uur per kalenderjaar.

De revalidatiedagbehandeling (RDB) in het azM is een samenwerking tussen het azM en Adelante. De revalidatie is een poliklinisch programma dat bestaat uit begeleiding en/of behandeling van volwassenen die de gevolgen ondervinden van functionele beperkingen tijdens dagelijkse activiteiten.

Binnen de RDB maakt de ergotherapeut deel uit van een multidisciplinair behandelteam. Door de multidisciplinaire behandeling wordt het gezondheidsprobleem en de beperkingen die u ondervindt van alle mogelijke kanten benaderd.
De verwijzing en coördinatie gebeurt door de revalidatiearts en het team bestaat uit een aantal disciplines m.n. Ergotherapie, Fysiotherapie, Logopedie, Maatschappelijk werk, Psychologie, Gedragstherapie,  Revalidatieverpleegkunde. Afhankelijk van uw revalidatiedoelen krijgt u te maken met inschakeling van twee of meer van bovenstaande disciplines.

De ergotherapeut zal de eerste twee weken de aandacht richten op het in kaart brengen van uw problemen in het uitvoeren van dagelijkse handelingen. Dit gebeurt door zowel een intakegesprek als ook observaties of testen en het invullen van vragenlijsten. Het intakegesprek vindt plaats met u en eventueel uw partner of mantelzorger.

Na twee tot drie weken vindt er een multidisciplinair overleg plaats en geeft de ergotherapeut aan welke doelen u samen overeen bent gekomen. Daarna wordt er in een frequentie van 4-6 weken steeds een vervolgoverleg gepland over de voortgang van de therapie.

De ergotherapeutische behandeling wordt toegespitst op uw specifieke doelen. De behandelduur en frequente is gemiddeld 1 tot 2 keer per week, 30 tot 60 minuten per keer. De afspraken worden door Adelante gepland.

De RDB behandeling wordt normaal gesproken vergoed door de zorgverzekeraar.

Indien u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen heeft over ergotherapie in Revalidatie dagbehandeling dan kunt u contact opnemen met:

Een RDB therapeut van de afdeling ergotherapie    T: 043-3877915

Het secretariaat van de afdeling Revalidatie           T: 043-3875147

of de balie van de afdeling Revalidatie                   T: 043-3877151