Donorregistratie

Stichting Promotie Orgaandonatie

De Stichting Promotie Orgaandonatie (SPO) heeft als doelstelling het verbreden en verdiepen van het maatschappelijk draagvlak voor orgaandonatie en het verhogen van het aantal donorregistraties. SPO is gevestigd in het Maastricht Universitair Medisch Centrum+.

Stichting promotie orgaandonatieDe stichting wil meer kennis overdragen aan het algemene publiek over het belang van transplantatie, orgaandonatie en donorregistratie. Naar verwachting zal deze kennistoename leiden tot en andere houding ten opzichte van transplantatie en donatie. Nu is het veelal 'de ver van mijn bed show', terwijl iedereen daar nu al een steentje aan bij kan dragen. Uiteindelijk zal dit moeten resulteren in een toename van het aantal geregistreerde donoren.

De stichting Promotie Orgaandonatie is een initiatief van onder andere de Nierpati├źnten Vereniging Maastricht (NVM), het Maastricht UMC+ en weet zich gesteund door tal van sponsoren en vrijwilligers.

St. Promotie Orgaandonatie
p.a. Maastricht UMC+ / afd. Nefrologie

Postbus 5800
6202 AZ Maastricht