Spataderen

Op de poli dermatologie van het AzM is één van de aandachtsgebieden het onderzoeken en behandelen van spataderen. Ook voor advies kunt u bij ons terecht.

 

In Nederland hebben naar schatting tussen de 1 en 2 miljoen mensen last van spataderen. Het zijn abnormaal gezwollen aderen, die vooral in de benen voorkomen. Bij een aantal mensen veroorzaken ze klachten. Het gaat dan meestal om een moe, zwaar of rusteloos gevoel in de benen. Ook komen klachten van pijn of kramp in de benen voor, waardoor mensen niet kunnen slapen. In sommige gevallen is behandeling noodzakelijk.

Spataderen
Een spatader is elke abnormale verwijding van een ader. Vaak uit zich dit in zichtbare aders aan de benen die boven het niveau van de huid komen te liggen. Er zijn heel veel verschillende spataderen, kleine rode en blauwe haarvaatjes, maar ook meer blauw-groenig doorschemerende dikkere aderen, die soms over het hele been lopen. Hoe uitgebreider de spataderen, hoe waarschijnlijker dat behandeling ervan noodzakelijk is.


Klachten van spataderen
In sommige gevallen ervaren patiënten geen klachten, maar vindt men de spataderen wel storend of lelijk. Als de spataderen klachten geven is dat meestal in de vorm van een moe, loom en zwaar gevoel in de benen. In de loop van de dag kunnen de onderbenen dikker worden. Vaak leggen mensen met spataderen dan hun benen omhoog voor vermindering van de klachten. Soms hebben patiënten last van zogeheten 'rusteloze benen' (restless legs); men kan de benen dan niet goed stil houden of er bestaat een gevoel alsof er iets over de benen kruipt. Minder vaak komen klachten van pijn of kramp in de benen voor, maar sommige mensen worden hier zelfs 's nachts wakker van. Soms kan er door het hebben van spataderen een wond aan het been ontstaan. Dit wordt vaak een “open” been genoemd.

Het duplex/ echo onderzoek

Duplex betekent letterlijk dubbel. Bij een duplex onderzoek wordt de bloedstroom in de aderen zichtbaar gemaakt. Tevens wordt de stroomsnelheid gemeten. Hierbij kunnen eventueel lekkende kleppen in de aderen opgespoord worden. Tijdens het onderzoek neemt u staand plaats op een kleine verhoging. De arts die het onderzoek doet zit voor u met het duplex apparaat. U krijgt een gel op uw benen. Dit is om de “kop” van het duplex apparaat (ook wel de transducer genoemd) goed contact te laten maken met de huid. De transducer zendt geluidsgolven uit en ontvangt deze als de golven teruggekaatst worden. Door verschillen in het weefsel en in de stroomsnelheid van het bloed worden de geluidsgolven anders teruggekaatst. Deze informatie wordt door het apparaat omgezet in beeld en zichtbaar gemaakt op een beeldscherm. De uitslagen van dit onderzoek worden meteen met u besproken.

De behandelingen

Er bestaan verschillende manieren om spataderen te behandelen. Dit is afhankelijk van het type spatader dat u heeft en de grootte ervan.

Sclerocompressie therapie (dichtspuiten)
Hierbij wordt een soort vloeistof (sclerosans) in de spatader gespoten die een soort schaafwondjes aan de binnenwand geeft waardoor de ader dichtgroeit. Daardoor wordt de spatader afgesloten en uiteindelijk door het lichaam zelf opgeruimd. In de praktijk komen vooral de kleine en middel-grote spataderen hiervoor in aanmerking. Na de behandeling moet u enkele weken een elastische kous dragen.

Foam echosclerose
Hierbij wordt onder geleide van de duplex (het echo apparaat) foam in de middelgrote tot grote spataderen gespoten. Foam is sclerosans gemengd met lucht. Het voordeel hiervan is dat u niet geopereerd hoeft te worden en dat de foam met een prik in het been in het vat gespoten kan worden. Na de behandeling moet u enkele weken een elastische kous dragen.

Operatie (“strippen”)
De grote spataderen kunnen ook door een chirurg operatief verwijderd worden. Dit gebeurt door op twee plaatsen in het verloop van de spatader het bloedvat bloot te leggen, er een draad in op te voeren, en de spatader binnenstebuiten uit het been te halen. De behandeling wordt uitgevoerd onder narcose of onder verdoving d.m.v. een ‘ruggenprik’. Na de behandeling is het noodzakelijk gedurende enkele weken een elastische kous te dragen.

Endoveneuze ablatietherapie
De endoveneuze ablatietherapie is een belangrijke nieuwe ontwikkeling op het gebied van spataderbehandelingen. Het grote voordeel is dat er meestal geen narcose nodig is, want deze behandeling kan plaatsvinden onder lokale verdoving. Via een kleine snede door de huid wordt een dunne laserdraad in het bloedvat aangebracht. Met behulp van de warmtebron wordt het bloedvat gesloten en van binnenuit dichtgebrand. Vervolgens worden de resten van het uitgeschakelde bloedvat door het lichaam opgeruimd.

Ambulante flebectomie van Müller
In feite is dit dezelfde techniek die wordt gebruikt bij het ‘strippen’, alleen wordt dit toegepast bij kleinere spataderen die niet voor de sclerocompessietherapie of het klassieke “strippen” in aanmerking komen. Een belangrijk voordeel is dat de therapie onder plaatselijke verdoving kan worden uitgevoerd.

Onderzoek

Binnen de academische zorg streven we altijd na om u als patiënt de meest effectieve en de meest patiëntvriendelijke behandeling te kunnen bieden.

Op het gebied van de spataderbehandelingen is momenteel veel in beweging en zijn er binnen een aantal jaren nieuwe technieken ontwikkeld. De vakgroep dermatologie is dan ook continue bezig in lopende onderzoeken de technieken te verfijnen en nog patiëntvriendelijker te maken. Hieraan vragen we u mee te werken. Dit is geheel uw eigen keuze en zal de medische zorg niet ten nadele doen komen.