Inloopspreekuur

De afdeling Dermatologie van het azM is per 1 november 2011 gestart met een inloopspreekuur. Alle patiënten met dermatologische problemen kunnen terecht op Dermatologie West in het oude Annadal ziekenhuis. Op de woensdagochtenden van 8.15 uur tot 10.30 uur zijn patiënten welkom voor een consult MET verwijsbrief van de behandelend arts.
n de praktijk blijkt het wenselijk te zijn een inloopspreekuur te openen teneinde patiënten de mogelijkheid te bieden op korte termijn gezien te worden. Het idee hierachter is meer patiëntvriendelijkheid door korte toegangstijden. 

Tijdens dit spreekuur zullen er 2 arts-assistenten in opleiding (AIOS) en een superviserend dermatoloog aanwezig zijn. Gestreefd zal worden naar snelle, eenmalige patiëntencontacten, waarna veelal terugverwijzing naar de eigen huisarts. De eventuele controles zullen voor patiënten in onze reguliere spreekuren gepland worden (de wachttijd hiervan is minder dan 2 dagen momenteel), of desgewenst bij een controlepoli van de AIOS die het inloopspreekuur bemannen.

Het grote voordeel van deze opzet in het azM is de directe 3e lijns academische zorg bij die patiënten die het nodig hebben. Nadat de patiënt onze poli verlaten heeft dragen wij zorg voor snelle terugkoppeling naar de eigen huisarts. Zo zal deze op korte termijn op de hoogte gesteld worden middels een brief.