Plasproblemen

Stress-urine-incontinentie

Bij stress-incontinentie worden kleine hoeveelheden urine verloren bij activiteiten als hoesten, niezen, lachen en tillen. De spieren rondom de blaasuitgang die de urine normaal gesproken tegenhouden, zijn bij deze aandoening verzwakt. Bij een verhoogde druk in de buikholte (stress) verliest de blaas kleine hoeveelheden urine.
Deze vorm van incontinentie komt vooral bij vrouwen veel voor. Vrouwen hebben een kortere plasbuis dan mannen, waardoor de urine minder goed tegengehouden kan worden. Bovendien kunnen door zwangerschap en bevalling de spieren rondom de blaasuitgang wat uitgerekt zijn. Ook door normale veroudering worden deze spieren slapper.

Onderzoek
De diagnose stressincontinentie wordt gesteld naar aanleiding van uw klachten en het lichamelijk onderzoek. Hiernaast kan aanvullend onderzoek worden verricht waarbij de functie van de blaas en het sluitingsmechanisme onderzocht wordt; het zogenaamde urodynamisch onderzoek.
Ook is het mogelijk de blaas te bekijken met een speciaal instrument, de cystoscoop.
Vaak zult u verzocht worden een dagboek bij te houden, waarin beschreven wordt wanneer u plast en onder welke omstandigheden u urine verliest.

Behandeling
Er is gelukkig veel aan deze aandoening te doen. Door middel van oefeningen die de bekkenbodemspieren versterken, worden de spieren rondom de blaasuitgang steviger en kan de urine beter opgehouden worden. De klachten nemen hierdoor aanzienlijk af. De oefeningen kunnen worden gedaan onder begeleiding van een gespecialiseerde bekkenbodemtherapeut.
Mocht u geen baat hebben bij de oefeningen, dan kan een operatie nodig zijn.

Lees er alles over op: www.stress-incontinentie.nl