Simulatie Training Centrum

In het MUMC hebben we sinds medio 2008 een Simulatiecentrum als centrale faciliteit in bedrijf met als aanbod simulatie apparatuur voor o.a. endoscopie, laparoscopie en life support / team training.

Simulatieonderwijs

Sinds 1999 staat in het Opleidingsplan Anesthesiologie een dag per jaar simulatie-onderwijs voor elke AIOS als verplichting vermeld (als eerste in de wereld). Centrale noch lokale realisatie hiervan in Nederland  bleek echter goed te lopen. Het ontbrak o.a. aan omschrijving en normen. Hierop werd in 2007 de landelijke NVA Werkgroep Simulatieonderwijs opgericht, waarin alle landelijke opleidingen vertegenwoordigd zijn. Inmiddels hebben vrijwel alle opleidingen toegang tot een eigen of naburig simulatiecentrum. De Werkgroep heeft een curriculum voor het simulatieonderwijs in de anesthesiologie geschreven en gaat verder met haar taak dit onderwijs kwantitatief en kwalitatief optimaal te doen worden.

In het MUMC hebben we sinds medio 2008 een Simulatiecentrum als centrale faciliteit in bedrijf met als aanbod simulatie apparatuur voor o.a. endoscopie, laparoscopie en life support / team training. Er zijn twee kamers die als OK, IC of SEH kunnen functioneren met electronische simulatiepoppen van de firma's Meti en Laerdal (HPS en Simman in de maten neonaat tot volwassen). Er is een regiekamer en een ruimte waar met behulp van het audiovisuele systeem trainingen nabesproken kunnen worden aan de hand van het opgenomen AV materiaal.

Alle AIOS Anesthesiologie uit Maastricht hebben eind 2009 de gelegenheid gekregen om aan de opleidingsverplichting van een dag simulatietraining per jaar te voldoen. Dit gebeurde in de vorm van tweemaal een halve dag met telkens 3 AIOS tegelijk. Op zo'n halve dag worden normaalgesproken 3 scenario's gespeeld en nabesproken. Per jaar dus 6 scenario's per AIOS. De onderwijskundige begeleiding bestaat uit een operator (logistiek en besturing apparatuur), een anesthesioloog-opleider (staflid Afd. Anesthesiologie) en een derde persoon die inhoudelijk en logistiek meewerkt. Deze cyclus is iedereen goed bevallen.

In voor- én najaar van 2010 zal de zelfde inspanning van 2009 herhaald worden, waarmee we naar 2 dagen simulatie per AIOS per jaar gaan.

In de toekomst zullen ook stafleden de gelegenheid krijgen en in de verre toekomst zullen simulatiecentra hoogstwaarschijnlijk ingezet worden bij de beoordeling in het kader van herregistratie. Maar dan moet er eerst nog veel water door de Maas gaan.

zie ook de website van het simulatie centrum