MUMC TV

Keel Neus en Oor

Cochleair implantaat

Kunnen horen door een cochleair implantaat (bionisch oor). Een patiënte vertelt over haar ervaringen. Een logopediste van Audiologisch Centrum Hoensbroek geeft uitleg. En KNO-arts Robert Stokroos geeft uitleg en demonstreert de operatie.

Publicatiedatum:

24-03-2011